Avís legal

Construccions Baix Empordà, S.L.

C/ Blanquers, 13 baixos
17100 - La Bisbal d'Empordà

Inscrita en el Registre Mercantil de Girona al volum 384, foli 8, del full número GI-7175.


CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEB DE CONSTRUCCIONS BAIX EMPORDÀ, SL – www.construccionsbaixemporda.com

CONSTRUCCIONS BAIX EMPORDÀ, S.L. amb domicili a CL Blanquers 13, 17100, La Bisbal d’Empordà, Girona, amb CIF B17051012 representada per JOAN FIGUERAS ROVIRA amb NIF 77997593Q posa a disposició al seu lloc web www.construccionsbaixemporda.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l'ús del lloc web de CONSTRUCCIONS BAIX EMPORDÀ, SL per part dels USUARIS que hi accedeixin.

CONSTRUCCIONS BAIX EMPORDÀ, S.L. està inscrita en el Registre Mercantil de Girona al volum 384, foli 8, del full número GI-7175.

L'accés al lloc web de CONSTRUCCIONS BAIX EMPORDÀ, SL implica sense reserves l'acceptació de les presents condicions generals d'ús que l'USUARI afirma comprendre en la seva totalitat. L'USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s'ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei hi ha respectar en tot moment les presents condicions generals.


PRIMERA. - CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

1.1.-La utilització del lloc web de CONSTRUCCIONS BAIX EMPORDÀ, SL no comporta l'obligatorietat d'inscripció de l'USUARI. Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent l'USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel•lectual etc.

Expressament CONSTRUCCIONS BAIX EMPORDÀ, S.L. prohibeix els següents:

1.1.1. - Realitzar accions que puguin produir mitjançant el lloc web o a través del mateix, qualsevol tipus de dany als sistemes de CONSTRUCCIONS BAIX EMPORDÀ, S.L. o a tercers.

1.1.2. - Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius ("spaming") o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ("mail bombing").

1.2. - CONSTRUCCIONS BAIX EMPORDÀ, S.L. podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals. Veure clàusula cinquena.


SEGONA. - CONTINGUTS. Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1. - CONSTRUCCIONS BAIX EMPORDÀ, S.L. utilitzant fonts internes i externes de tal manera que CONSTRUCCIONS BAIX EMPORDÀ, SL únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2. - CONSTRUCCIONS BAIX EMPORDÀ, S.L. es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web.


TERCERA. - DRETS D'AUTOR I MARCA

CONSTRUCCIONS BAIX EMPORDÀ, S.L. informa que el lloc web www.construccionsbaixemporda.com, els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web es troba plenament protegit pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de CONSTRUCCIONS BAIX EMPORDÀ, SL.

CONSTRUCCIONS BAIX EMPORDÀ, S.L. utilitza fonts externes per a la elaboració dels seus continguts en determinades ocasions i també estableix enllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d'autor d'aquestes informacions així incloses podrà sol•licitar en qualsevol moment la eliminació de les referides referències.


QUARTA. - JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de GIRONA renunciant expressament l'USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre.


CINQUENA. -

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul•la, la resta es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. CONSTRUCCIONS BAIX EMPORDÀ, S.L. podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de CONSTRUCCIONS BAIX EMPORDÀ, SL